Eluned Mair Russell Jones


We are no longer able to accept donations via this page. If you would like to make an in memoriam donation to these beneficiaries, please follow the link to their website:

Hunodd Mair, gwraig annwyl iawn y diweddar Russell, mam gariadus, Elizabeth, Helen, David, Iwan, a Gethin, a mam yng nghyfraith annwyl Alan, Catherine, Amanda a Clare, yn dawel yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ar Rhagfyr 28ain 2013. Hi oedd nain teyrngar Rachel, Gethin, Sian, Bryn, Judith, Alistair, Gareth, Grufydd, Meredydd, Martha, Dafydd, Anna, Bronwen, Tom ac Adam, a hen-famgu balch James, Dylan, Katie ac Isla. Gwelir colled amdani gan ei neiaint, ei nithoedd a’i ffrindiau.

Cynhelir yr angladd Ddydd Mercher, Ionawr 15fed 2014 am 10 y bore, yng Nghapel y Bedyddwyr Moriah, Tredegar Street, Risca, NP11 6BU ,ac wedyn yn Amlosgfa Gwent ,Treherbert Road, Croesyceiliog, Cwmbran NP44 2BZ am 12 o’r gloch.
Blodau’r teulu yn unig. Rhoddion i “Bobarth Cymru “ ac /neu i “BMS World Mission”, yng ngofal Elizabeth Russell-Jones, 18 Llwyn-On Close, Energlyn,Caerffilli, CF83 2QS. Ymholiadau i, John Edwards Trefnyddion Angladdau, 5 Cwmbath Road, Treforys, Abertawe, SA6 7AH. (01792) 7712

Page Closed on 18 February 2014

Bobath Childrens Therapy Centre Wales

Baptist Missionary Society

TOTAL DONATION

£0.00 + £0.00 Gift Aid

John Edwards Funeral Directors Ltd.

01792 771 232
alan@john-edwards-funerals.co.uk